COMISII

COMISII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL

Intrunit in sedinta din data de 30.06.2012, Consiliul Local al Comunei Mihail Kogalniceanu a aprobat constituirea, denumirea si componenta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, dupa cum urmeaza: COMISIA NR . 1 – pentru studii, [...]