COMISII CONSILIUL LOCAL — 10 July 2016

Intrunit in sedinta din data de 30.06.2012, Consiliul Local al Comunei Mihail Kogalniceanu a aprobat constituirea, denumirea si componenta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, dupa cum urmeaza:
COMISIA NR . 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale si buget finante, programe externe si relatii internationale:

1. Sapte Elisabeta – presedinte
2. Caiali Demiren – membru;
3. Petre Floriana – membru;
4. Pandrea Daniel – Ionel – membru;
5. Bursuc Lacramioara – Emilia – secretar.

COMISIA nr. 2 -pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat al comunei, realizarea licitatiilor publice, protectia  mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.
1. Caiali Demiren – presedinte;
2. Panainte Toader – membru;
3. Bursuc Lacramioara – Emilia – membru;
4. Pandrea Daniel – Ionel – membru;
5. Sapte Elisabeta – secretar.

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea functionarii serviciilor de gospodarìe
comunala, piete si comert

1. Bogza Mihaita – Ovidiu – presedinte;
2. Pandrea Daniel – Ionel – membru;
3. Panainte Toader – membru;
4. Sandu Adrian – membru;
5. Turea Alexandru – secretar

COMISIA NR. 4 – pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, munca si
protectie sociala, sportive si de agrement.

1. Petre Floriana – presedinte;
2. Puiu Constantin – membru;
3. Sandu Adrian – membru;
4. Caiali Demiren – membru;
5. Rusu Marcian – secretar.
COMISIA NR. 5 – pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor

1. Puiu Constantin – presedinte;
2. Sandu Adrian – membru;
3. Turea Alexandru – membru ;
4. Bogza Mihaita – Ovidiu – ­membru;
5. Rusu Marcian – secretar.

Distribuie

Autor

administrator

(0) Comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *